παθητικά κτίρια 01

Ο όρος "Κτίριο Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης" αναφέρεται σε ένα τύπο κτιρίου που εξασφαλίζει μέγιστη άνεση για τους ενοίκους, τόσο κατά τη διάρκεια του χειμώνα όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με ελάχιστη ή μηδενική συμβατική θέρμανση και χωρίς ενεργή ψύξη.

Τα "Παθητικά Κτίρια" έχουν καθορισμένη μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση 15kwh/m2 το χρόνο.

Τα "Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης" έχουν πλήρη αυτάρκεια.

Και στις τρεις περιπτώσεις απαιτείται:

Δημοσιευμένο στο EPS & NEOPOR Μονωτικά Υλικά

Συμβατική Θεμελίωση 01

Το 2008 ολοκληρώθηκε το Ερευνητικό Πρόγραμμα με θέμα:

"ΣΤΑΤΙΚΗ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"
από το Ε.Μ.Π. / Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κων/νος Σπυράκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Επιστημονικός Συνεργάτης: Πρόδρομος Ψαρρόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Αντικείμενο της έρευνας ήταν η μελέτη της συμπεριφοράς της Διογκωμένης Πολυστερίνης (EPS) όταν αυτή χρησιμοποιείται ως υλικό πλήρωσης μεταξύ των πεδιλοδοκών θεμελίωσης κτιριακών οικοδομικών έργων.

Στόχος ήταν να εξετασθεί η ευεργετική δράση του EPS στη διαστασιολόγηση της πλάκας (ισογείου ή υπογείου) η οποία εδράζεται επί πεδιλοδοκών, έτσι ώστε να επιλύσει χρόνια προβλήματα του χώρου των κατασκευών.

Εξετάστηκαν οι πλέον συνήθεις περιπτώσεις έργων θεμελίωσης οι οποίες ουσιαστικά καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των έργων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Δημοσιευμένο στο EPS & NEOPOR Μονωτικά Υλικά

Εντυπωσιακό video, από το 2ο μεγαλύτερο στον κόσμο project με τη χρήση γεωαφρού από EPS.

Δημοσιευμένο στο EPS & NEOPOR Μονωτικά Υλικά

Διογκωμένο Πολυστυρένιο σε Συγκοινωνιακά Έργα

Από:
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης
και
Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής

Δημοσιευμένο στο Γεωαφρός EPS
Είστε εδώ: Εμφάνιση άρθρων ανά ετικέτα: Γεωαφρός

Πιστοποιημένα Προϊόντα

Τα προϊόντα μόνωσης και συσκευασίας που παράγει η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένα κατά:

DQSΠιστοποίηση ISO κατά DQS
DQS ULΠιστοποίηση CE κατά DQS

Μέλος των

Η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι μέλος των:

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα μας, τα σημεία πώλησης και τις εφαρμογές τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ