Ολοκληρωμένη αξιολόγηση της θερμοπρόσοψης ως κατασκευαστικής λύσης
Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Άγις Μ. Παπαδόπουλος
Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Δημοσιευμένο στο Εξωτερική Θερμομόνωση

Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ΣΕΘ-ETICS
Αρχείο PPS που περιγράφει τα βήματα της εξωτερικής θερμομόνωσης. Δίνει παραδείγματα σωστών και λάθος εφαρμογών.

Δημοσιευμένο στο Εξωτερική Θερμομόνωση
Είστε εδώ: Εμφάνιση άρθρων ανά ετικέτα: εξωτερική θερμομόνωση

Πιστοποιημένα Προϊόντα

Τα προϊόντα μόνωσης και συσκευασίας που παράγει η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένα κατά:

DQSΠιστοποίηση ISO κατά DQS
DQS ULΠιστοποίηση CE κατά DQS

Μέλος των

Η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι μέλος των:

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα μας, τα σημεία πώλησης και τις εφαρμογές τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ