Πλωτά Σπίτια από EPS

Εκτύπωση

Μία ακόμη, όχι και τόσο συνηθισμένη, εφαρμογή του EPS είναι ως βάση για πλωτά σπίτια.

Όπως βλέπετε στις επόμενες εικόνες, η χρήση τους στο εξωτερικό είναι αρκετά διαδεδομένη. Πέρα από σπίτια, πάνω σε πλωτές πλατφόρμες από EPS έχουν τοποθετηθεί μέχρι και γήπεδα γκολφ!

πλωτά σπίτια 01

πλωτά σπίτια 02

πλωτά σπίτια 03

πλωτά σπίτια 04

Είστε εδώ: Εφαρμογές EPS Άλλες Χρήσεις EPS Πλωτά Σπίτια

Πιστοποιημένα Προϊόντα

Τα προϊόντα μόνωσης και συσκευασίας που παράγει η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένα κατά:

DQSΠιστοποίηση ISO κατά DQS
DQS ULΠιστοποίηση CE κατά DQS

Μέλος των

Η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι μέλος των:

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα μας, τα σημεία πώλησης και τις εφαρμογές τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ