Συσκευασίες

Εκτύπωση

Η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ, παράγει συσκευασίες από EPS

  • Το EPS είναι το καλύτερο υλικό συσκευασίας παγκοσμίως
  • Ευκολία διαμόρφωσης
  • Μεγάλη απορρόφηση κραδασμών
  • Μεγάλη αντοχή στη πίεση και στο χρόνο
  • Οικολογικό προϊόν
  • Αδρανές υλικό σε επαφή με άλλα προϊόντα και την υγρασία
  • Μη συγκράτηση υγρών
  • Μη δημιουργία βιολογικών οργανισμών (μούχλα, μετανάστευση οργανικών, κ.α.)


Είστε εδώ: Εφαρμογές EPS Άλλες Χρήσεις EPS Συσκευασία

Πιστοποιημένα Προϊόντα

Τα προϊόντα μόνωσης και συσκευασίας που παράγει η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένα κατά:

DQSΠιστοποίηση ISO κατά DQS
DQS ULΠιστοποίηση CE κατά DQS

Μέλος των

Η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι μέλος των:

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα μας, τα σημεία πώλησης και τις εφαρμογές τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ