Σημαντικότερες Χρήσεις Γεωαφρός EPS

Εκτύπωση

Η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ, παράγει Γεωαφρό-EPS

Γεωαφρός EPS σε έργα οδοποιΐας

Ο γεωαφρός διογκωμένης πολυστερίνης είναι ένα βιομηχανικό προϊόν μορφής ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου πρίσματος και εντάσσεται στα γεωσυνθετικά υλικά. Αποτελείται από θερμικά συγκολλημένες πολυεδρικές κυψέλες διογκωμένου πολυστυρενίου.

Ελαφρά επιχώματα έργων οδοποιΐας

ελαφρά επιχώματα έργων οδοποιΐας

Το χαμηλό βάρος και η ιδιαίτερη μηχανική του συμπεριφορά καθιστούν το γεωαφρό EPS μια αξιόπιστη λύση για την κατασκευή ελαφρών επιχωμάτων πάνω σε μαλακά / συμπιεστά εδάφη.

Ο γεωαφρός EPS ζυγίζει από 0.5% έως 2.5% του βάρους των συμβατικών επιχωμάτων και κατά την εφαρμογή ελαχιστοποιούνται οι εργασίες βελτίωσης του φυσικού εδάφους.

Ελαχιστοποιούνται προβλήματα καθιζήσεων.

Μειώνεται του κόστους συντήρησης του έργου.

Ελαφρά μεταβατικά επιχώματα γεφυρών

μεταβατικά επιχώματα γεφυρών

Το χαμηλό βάρος και η ιδιαίτερη μηχανική του συμπεριφορά καθιστούν το γεωαφρό EPS μια αξιόπιστη λύση για την κατασκευή ελαφρών επιχωμάτων πάνω σε μαλακά / συμπιεστά εδάφη.

Αποκατάσταση/Βελτίωση ευστάθειας πρανών

αποκατάσταση/βελτίωση ευστάθειας πρανών

 • Μείωση της δρώσας μάζας ολίσθησης.
 • Δυνατότητα κατασκευής κατακόρυφου μετώπου.
 • Αύξηση του συντελεστή ασφάλειας.
 • Ταχεία αποκατάσταση οδών σε περιοχές κατολισθήσεων.

Προστασία υπόγειων κατασκευών

Προστασία υπόγειων κατασκευών

 • Σημαντική απομείωση της επιφόρτισης σε υπόγειες κατασκευές.
 • Δυνατότητα ανύψωσης της στάθμης εδάφους χωρίς επιβάρυνση της υπάρχουσας κατασκευής.

Διαμόρφωση Τοπίου

Διαμόρφωση Τοπίου

 • Διαμόρφωση όγκου με μικρή επιφόρτιση των υποκείμενων εδαφών ή κατασκευών.
 • Ευελιξία στο σχεδιασμό.
 • Προστασία σηράγγων από καταπτώσεις βράχων.

Συμπιεστά παρεμβλήματα μείωσης στατικών ωθήσεων τοίχων αντιστήριξης/πρανών

Συμπιεστά παρεμβλήματα μείωσης στατικών ωθήσεων τοίχων αντιστήριξης/πρανών

Ο γεωαφρός EPS ζυγίζει από 1%-1,5% του βάρους των συμβατικών επιχωμάτων και κατά την εφαρμογή ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα των καθιζήσεων ενώ παράλληλα μειώνεται το κόστος συντήρησης του έργου.

 • Μείωση δυναμικών φορτίων λόγο σεισμού
 • Έχει αποδειχτεί πειραματικά η ευεργετική δράση του γεωαφρού στην απομείωση των στατικών και δυναμικών φορτίσεων που ασκούνται σε τοίχους αντιστήριξης σταθερής και κινούμενης βάσης από τα εδαφικά υλικά.

Βιβλιοθήκη - Περισσότερες Πληροφορίες

Στη βιβλιοθήκη μας, θα βρείτε τις ακόλουθες μελέτες για τη χρήση του γεωαφρού EPS σε τεχνικά έργα:

Παραδείγματα χρήσης Γεωαφρού EPS

images/resized/images/highslide/odopoiia/odop-01_150_120.jpgimages/resized/images/highslide/odopoiia/odop-02_150_120.jpgimages/resized/images/highslide/odopoiia/odop-03_150_120.jpgimages/resized/images/highslide/odopoiia/odop-04_150_113.jpgimages/resized/images/highslide/odopoiia/odop-05_150_101.jpgimages/resized/images/highslide/odopoiia/odop-06_150_101.jpgimages/resized/images/highslide/epix-gefyres/epixgef-04_150_113.jpgimages/resized/images/highslide/epix-gefyres/epixgef-02_150_101.jpgimages/resized/images/highslide/epix-gefyres/epixgef-03_150_113.jpg
Είστε εδώ: Εφαρμογές EPS Γεωαφρός EPS - Εφαρμογές Χρήσεις Γεωαφρού EPS

Πιστοποιημένα Προϊόντα

Τα προϊόντα μόνωσης και συσκευασίας που παράγει η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένα κατά:

DQSΠιστοποίηση ISO κατά DQS
DQS ULΠιστοποίηση CE κατά DQS

Μέλος των

Η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι μέλος των:

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα μας, τα σημεία πώλησης και τις εφαρμογές τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ