Σεισμική Μόνωση

Εκτύπωση

Η Μόνωση-Συσκευασία ΑΒΕΕ, παράγει συμπιεστά παρεμβλήματα EPS

σεισμική μόνωση με eps-neopor-01

Η χρήση συμπιεστού παρεμβλήματος EPS, λειτουργεί ως μόνωση έναντι σεισμικών πλευρικών ωθήσεων και αυξάνει την αντοχή και ελαστικότητα των κτιρίων.

Σύμφωνα με έγκυρες μετρήσεις που έχουν γίνει για την αποτελεσματικότητα της σεισμικής μόνωσης με EPS έχει αποδειχτεί ότι είναι δυνατή η μείωση των σεισμικών ωθήσεων σε ποσοστό 50% με μικρά απαιτούμενα πάχη (4%-17% του ύψους του τοίχου) παρεμβλήματος γεωαφρού EPS, πυκνότητας ≥19kg/m3.

σεισμική μόνωση με eps-neopor-02

Εφαρμόζοντας τη σεισμική μόνωση των κατασκευών με EPS, σύμφωνα με συγκριτικές αναλύσεις κόστους- οφέλους, επιτυγχάνεται οικονομία μέχρι και 40% σε σχέση με το κόστος ενός συμβατικού τοίχου αντιστήριξης σκυροδέματος.

σεισμική μόνωση με eps-neopor-03

Βιβλιοθήκη - Περισσότερες Πληροφορίες

Στη βιβλιοθήκη μας, θα βρείτε τις ακόλουθες μελέτες για τη σεισμική μόνωση με EPS:

Είστε εδώ: Εφαρμογές EPS Θεμελιώσεις Σεισμική Μόνωση

Πιστοποιημένα Προϊόντα

Τα προϊόντα μόνωσης και συσκευασίας που παράγει η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένα κατά:

DQSΠιστοποίηση ISO κατά DQS
DQS ULΠιστοποίηση CE κατά DQS

Μέλος των

Η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι μέλος των:

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα μας, τα σημεία πώλησης και τις εφαρμογές τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ