Θεμελίωση με γεωαφρό EPS

Εκτύπωση

Η Μόνωση-Συσκευασία ΑΒΕΕ, παράγει υλικά θεμελίωσης με EPS

Πλεονεκτήματα σε σχέση με τη συμβατική μέθοδο

 • Κατάργηση του ξυλοτύπου θεμελίωσης
 • Μια σκυροδέτηση (κουστούμι) (πεδίλων, πεδιλοδοκών, συνδετηρίων, δαπέδου, υπογείου)
 • Μείωση εργατικών (κατάργηση χρήσης χωματουργικών μηχανημάτων)
 • Ταχύτητα αποπεράτωσης
 • Θερμομόνωση δαπέδου υπογείου
 • Καλύτερη αντισεισμικότητα
 • Μηδενισμός αστοχιών
 • Μείωση οπλισμών
 • Ποιότητα
 • Ασφάλεια
 • Αξιοπιστία
 • Λειτουργία πλακοδοκών (ανάληψη μεγαλύτερων φορτίων στην πλάκα υπογείου

Βιβλιοθήκη - Περισσότερες Πληροφορίες

Στη βιβλιοθήκη μας, θα βρείτε τις ακόλουθες μελέτες για τη θεμελίωση με γεωαφρό EPS:

Παραδείγματα Θεμελιακής Μόνωσης με Γεωαφρό EPS

images/resized/images/highslide/themeliaki/them-01_150_113.jpgimages/resized/images/highslide/themeliaki/them-02_150_113.jpgimages/resized/images/highslide/themeliaki/them-03_150_113.jpgimages/resized/images/highslide/themeliaki/them-04_150_113.jpgimages/resized/images/highslide/themeliaki/them-05_150_113.jpg
Είστε εδώ: Εφαρμογές EPS Θεμελιώσεις Θεμελίωση με γεωαφρό EPS

Πιστοποιημένα Προϊόντα

Τα προϊόντα μόνωσης και συσκευασίας που παράγει η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένα κατά:

DQSΠιστοποίηση ISO κατά DQS
DQS ULΠιστοποίηση CE κατά DQS

Μέλος των

Η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι μέλος των:

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα μας, τα σημεία πώλησης και τις εφαρμογές τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ