Εξωτερική θερμομόνωση με EPS

Εκτύπωση

Η Μόνωση-Συσκευασία ΑΒΕΕ, παράγει υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης με EPS

Τομή εξωτερικής θερμομόνωσης

τομή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης

Η εξωτερική θερμομόνωση μιας κατασκευής γίνεται με σκοπό:

 1. τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας,
 2. το μικρότερο κόστος συντήρησης,
 3. ελευθερία διαμόρφωσης εξωτερικών αρχιτεκτονικών σχεδίων,
 4. αύξηση του εσωτερικού χώρου μιας κατασκευής

Με την επιλογή εξωτερικής θερμομόνωσης με διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), τα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μονωτικά υλικά είναι τα εξής:

 • Άριστη θερμομόνωση-στεγανοποίηση
 • Αποφυγή κυκλοφορίας αέρα και συγκέντρωσης υδρατμών
 • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 40%
 • Χαμηλό βάρος (4-5 kg/m2)
 • Ταχύτητα εφαρμογής (4 άτομα 50-60 m2/ημέρα)
 • Δε δημιουργεί μπάζα, σκόνες, θόρυβο
 • Ευκολία διαμόρφωσης εξωτερικών όψεων (αρχιτεκτονικών προεξοχών)
 • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
 • Μεγάλη γκάμα τελικών επιχρισμάτων
 • Αποφυγή θερμογεφυρών

Νομικό Πλαίσιο

ΕΝ 13499 (External thermal insulation composite systems (ETICS) based on expanded polystyrene)

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04 (Συστήματα εξωτερικών θερμομονώσεων (ΣΕΘ) με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οργανικά επιχρίσματα)

ΕΤΑG 004 GUIDELINE FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL of EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING

Σύγχρονη παγκόσμια πραγματικότητα

 • Περίπου 1.000.000.000 m2 συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης κατασκευασμένα
 • Πάνω από 600.000 m2 τοποθετημένα στην Ελλάδα
 • Χρήση διογκωμένης πολυστερίνης περίπου 83 ~ 90% παγκοσμίως
 • Χρήση πετροβάμβακα περίπου 8 ~ 12 %
 • Χρήση άλλων μονωτικών υλικών περίπου 2 ~ 4%
 • Η αύξηση του κόστους ενέργειας οδηγεί σε αυξητική τάση της χρήσης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υφιστάμενα και σε νέα κτίρια

Παράδειγμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια εικόνων και φωτογραφιών, τα βασικά στάδια εφαρμογής μίας εξωτερικής θερμομόνωσης με τη χρήση θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης (EPS).

Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)

Τοποθέτηση πλακών διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)

Τοποθέτηση πλακών διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)

Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών (EPS) γύρω από τα κουφώματα

Τοποθέτηση EPS γύρω από τα κουφώματα

Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών (EPS) στις γωνίες

Τοποθέτηση EPS στις γωνίες

Τοποθέτηση πλακών EPS στις γωνίες

Μηχανική στήριξη των θερμομονωτικών πλακών (EPS) με πλαστικά αγκύρια

στήριξη με πλαστικά αγκύρια

Τοποθέτηση γωνιόκρανων ενίσχυσης

τοποθετούμε γωνιόκρανα ενίσχυσης

Τοποθέτηση υαλοπλέγματος στις γωνίες των ανοιγμάτων-κουφωμάτων

υαλόπλεγμα στις γωνίες των κουφωμάτων

Εφαρμογή βασικής στρώσης σοβά

βασική στρώση σοβά

Τοποθέτηση υαλοπλέγματος

τοποθέτηση υαλοπλέγματος

Εφαρμογή διακοσμητικού σοβά και διακοσμητικών τεμαχίων παραθύρων

διακοσμητικός σοβάς και διακοσμητικά τεμάχια παραθύρων

Τέλειο αποτέλεσμα

ολοκληρωμένο αποτέλεσμα 1

ολοκληρωμένο αποτέλεσμα 2

Βιβλιοθήκη - Περισσότερες Πληροφορίες

Στη βιβλιοθήκη μας, θα βρείτε τις ακόλουθες μελέτες για την εξωτερική θερμομόνωση με EPS:

Είστε εδώ: Εφαρμογές EPS Θερμομόνωση Εξωτερική θερμομόνωση με EPS

Πιστοποιημένα Προϊόντα

Τα προϊόντα μόνωσης και συσκευασίας που παράγει η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένα κατά:

DQSΠιστοποίηση ISO κατά DQS
DQS ULΠιστοποίηση CE κατά DQS

Μέλος των

Η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι μέλος των:

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα μας, τα σημεία πώλησης και τις εφαρμογές τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ