Οικονομικά Στοιχεία

Εκτύπωση

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2015

Επιλέξτε το παρακάτω link για να κάνετε λήψη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 σε μορφή pdf.

Λήψη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 2015

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014

Επιλέξτε το παρακάτω link για να κάνετε λήψη του Ισολογισμού της εταιρείας για την 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014) σε μορφή pdf.

Λήψη Ισολογισμού 2014

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013

Επιλέξτε το παρακάτω link για να κάνετε λήψη του Ισολογισμού της εταιρείας για την 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) σε μορφή pdf.

Λήψη Ισολογισμού 2013
Είστε εδώ: Εταιρεία Οικονομικά Στοιχεία

Πιστοποιημένα Προϊόντα

Τα προϊόντα μόνωσης και συσκευασίας που παράγει η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένα κατά:

DQSΠιστοποίηση ISO κατά DQS
DQS ULΠιστοποίηση CE κατά DQS

Μέλος των

Η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι μέλος των:

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα μας, τα σημεία πώλησης και τις εφαρμογές τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ