Εφαρμογές του NEOPOR

Εκτύπωση

Το NEOPOR, μονώνει άριστα:

 • Στοιχεία σκυροδέματος
 • Δωμάτια
 • Δάπεδα
 • Διπλή τοιχοποιία
 • Υπάρχουσα τοιχοποιία εξωτερικά (αναπαλαίωση)
 • Στέγες
 • Υπόγεια

Το NEOPOR επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κατασκευές όπου τα κλασσικά υλικά με EPS απέδειξαν την αξία τους τα τελευταία 50 χρόνια:

 • Εσωτερική και εξωτερική μόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας (= σύνθετα συστήματα μόνωσης)
 • Ηχομόνωση
 • Αντικραδασμική μόνωση
 • Μόνωση οροφής
 • Μόνωση δίριχτων σκεπών
 • Μόνωση δαπέδων
 • Μόνωση ταρατσών
 • Μόνωση υπογείων

Καλύτερη ποιότητα ζωής

Οι μη μονωμένες κρύες, εξωτερικές επιφάνειες ενός κτίσματος, ακτινοβολούν κρύο αέρα, δημιουργώντας ανθιυγεινά ρεύματα μέσα σε αυτό. Πολύ περισσότερο τα μη μονωμένα ή ελλειπώς μονωμένα τμήματα ενός κτίσματος αναπτύσουν υγρασία. Η υγρασία αυτή επηρεάζει αρνητικά την υγεία και την ποιότητα ζωής αυτών που κατοικούν στο κτίσμα, ενώ μπορεί να δημιουργηθεί και δομική ζημία στο ίδιο το κτίριο. Αυτές οι βλάβες αναγνωρίζονται από τις σκούρες κηλίδες στους τοίχους, ειδικά στις γωνίες, όπου αναπτύσσονται θερμικές γέφυρες.

Μόνωση για διατήρηση της αξίας

Συντήρηση δεν χρειάζονται μόνο τα μηχανήματα. Τα σπίτια χρειάζονται επίσης τακτική συντήρηση για να διατηρούν την αξία τους. Η μόνωση με το NEOPOR και τα πλεονεκτήματα που αυτή προσδίδει, αυξάνουν την αξία της οικοδομής σας.

Σύγκριση υλικών βάσει ανάλυσης οικολογικής αποτελεσματικότητας

Σύγκριση υλικών βάσει ανάλυσης οικολογικής αποτελεσματικότητας

Η ανάλυση οικολογικής αποτελεσματικότητας εξετάζει τα προϊόντα και τις διεργασίες τόσο από οικονομικής όσο και από περιβαλλοντικής άποψης ώστε να να αναδείξει τα πιο αποτελεσματικά. Σε σχέση με άλλα εναλλακτικά προϊόντα, το NEOPOR προσφέρει μεγαλύτερο πλεονέκτημα με χαμηλότερο κόστος, ενώ ταυτόχρονα είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης μπορείτε να το δείτε στο παρακάτω γράφημα. Το εκπληκτικό πλεονέκτημα του NEOPOR είναι ότι προσφέρει το ίδιο αποτέλεσμα με τα εναλλακτικά υλικά, χρησιμοποιώντας 50% λιγότερο υλικό. Η μείωση αυτή αντανακλά τόσο στο κόστος όσο και στις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επιπλέον το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με υλικό που είναι 15% έως 20% λεπτότερο.

Είστε εδώ: NEOPOR - Εφαρμογές Εφαρμογές του ΝΕΟΡOR

Πιστοποιημένα Προϊόντα

Τα προϊόντα μόνωσης και συσκευασίας που παράγει η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένα κατά:

DQSΠιστοποίηση ISO κατά DQS
DQS ULΠιστοποίηση CE κατά DQS

Μέλος των

Η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι μέλος των:

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα μας, τα σημεία πώλησης και τις εφαρμογές τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ