Μόνωση ανάμεσα στους τοίχους

Εκτύπωση

Τα ελαφρά φύλλα ΝΕΟΡOR μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δομές με κλιματιζόμενους εξωτερικούς τοίχους (μερικώς κοίλους) καθώς και σε πλήρη μόνωση χωρίς κλιματισμό (κοιλότητα πλήρως γεμάτη) και να υπάρχει πολύ καλή σχέση κόστους-αποτελέσματος.

Ενημερωτικό έντυπο για τη θερμομόνωση τοίχων

θερμομόνωση τοίχων με Neopor
Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό έντυπο για τη θερμομόνωση τοίχων με Neopor
.

Σε περίπτωση μπατικής τοιχοποιίας, η απόσταση μεταξύ της εξωτερικής τοιχοποιίας που ανθίστανται στο ψύχος και της εσωτερικής φέρουσας δομής περιορίζεται στα 15 cm, σύμφωνα με τους πολεοδομικούς κανονισμούς.

Πλεονεκτήματα των μονωτικών φύλλων ΝΕΟΡΟR για μπατικούς τοίχους:

  • υψηλή δυνατότητα μόνωσης ακόμη και με περιορισμένο πάχος μόνωσης
  • απωθούν το νερό
  • τοποθέτηση ανεξάρτητα με τις καιρικές συνθήκες
  • ανοιχτή διάχυση
  • σταθερή διαστασιολόγηση

Εξωτερική μπατική τοιχοποιία με στρώση αέρος και μονωτικά φύλλα ΝΕΟΡΟR

Εξωτερική μπατική τοιχοποιία με στρώση αέρος και με μονωτικά φύλλα ΝΕΟΡΟR

Εξωτερική μπατική τοιχοποιία χωρίς στρώση αέρος και μονωτικά φύλλα ΝΕΟΡΟR

Εξωτερική μπατική τοιχοποιία χωρίς στρώση αέρος και με μονωτικά φύλλα ΝΕΟΡΟR

Χωρίς μόνωση Μόνωση με
80 mm ΝΕΟΡOR
Μόνωση με
100 mm ΝΕΟΡOR
Μόνωση με
120 mm ΝΕΟΡOR
Μόνωση με
140 mm ΝΕΟΡOR
Συντελεστής μετάδοσης θερμότητας
(U value) [W/(m2 · K)]
1,62 0,34 0,29 0,25 0,22
Απαίτηση θερμότητας
(Qh value) [[kWh/yr] ανά m2
122,5 26,0 22,0 19,0 17,0
Απαίτηση θερμότητας
[kWh/yr] nσυνολ = 0.86 ανά m2
142,5 30,0 26,0 22,0 20,0
Ισοδύναμο πετρελαίου
[L/(m2 · yr)]
ή αερίου
[m3 /(m2 · yr)]
14,3 3,0 2,6 2,2 2,0
Εξοικονόμηση πετρελαίου ή αερίου
σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση
[L/(m2 · yr)]
ή
[m3 /(m2 · yr)]
- 11,3 11,7 12,1 12,3
Εξοικονόμηση πετρελαίου ή αερίου
για εξωτερική επιφάνεια τοίχου 100 m2
[L/(m2 · yr)]
ή
[m3 /(m2 · yr)]
- 1.130 1.170 1.210 1.230
Εξοικονόμηση πετρελαίου ή αερίου
για εξωτερική επιφάνεια τοίχου 100 m2
[L/(m2 · yr)]
ή
[m3 /(m2 · yr)]
- 33.900 35.100 36.300 36.900
Χρήση NEOPOR σε m3 - 8 10 12 14
Είστε εδώ: NEOPOR - EPS NEOPOR - Εφαρμογές Μόνωση Ανάμεσα στους Τοίχους

Πιστοποιημένα Προϊόντα

Τα προϊόντα μόνωσης και συσκευασίας που παράγει η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένα κατά:

DQSΠιστοποίηση ISO κατά DQS
DQS ULΠιστοποίηση CE κατά DQS

Μέλος των

Η Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ είναι μέλος των:

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα μας, τα σημεία πώλησης και τις εφαρμογές τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μόνωση Συσκευασία ΑΒΕΕ