Θερμομόνωση Ταρατσών

Εκτύπωση

Προστασία ενάντια στις καιρικές συνθήκες και την απώλεια θερμότητας

Οι ταράτσες πρέπει να μπορούν να αποστραγγίζουν τα όμβρια ύδατα με αξιοπιστία. Αυτός είναι ο λόγος που ακόμη και οι ταράτσες πρέπει να επιστρώνονται με πίσσα, ιδίως εφόσον λαμβάνονται ειδικά μέτρα για ταράτσες με πίσσα λιγότερο του 2% για να μειωθεί ο κίνδυνος από τη συσσώρευση υδάτων.

μόνωση ταράτσας με NEOPOR

Επιπλέον της φυσικής, βιολογικής και δομικής καταπόνησης, οι ταράτσες εκτίθενται και στη θερμική καταπόνηση αλλά και στην επακόλουθη παραμόρφωση με σύνθλιψη.

Η εναλλαγή της θερμότητας και του κρύου στην επιφάνεια των ταρατσών, όπως και η διαφοροποίηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό έχουν αντίκτυπο στο σύστημα σφράγισης αλλά και στη δομή του κτιρίου. Μακροπρόθεσμα, οι αλλαγές της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσουν επιζήμιες παραμορφώσεις στα δομικά υλικά και συστατικά. Όταν το NEOPOR είναι σωστά τοποθετημένο προστατεύει τόσο τη δομή όσο και τα υλικά από αυτά τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα αλλά και παρέχει την απαιτούμενη θερμομόνωση.

Λειτουργίες και δομή επίστρωσης σε ταράτσες

Λειτουργίες και δομή επίστρωσης σε ταράτσες

Ανακαίνιση συστημάτων σφράγισης ταρατσών

Διάγραμμα τομής επικλινών στοιχείων από ΝΕΟΡΟR

Διάγραμμα τομής επικλινών στοιχείων από ΝΕΟΡΟR

Η διάθεση των απορριμμάτων προβληματίζει όλο και περισσότερο σε περίπτωση ανακαίνισης των ταρατσών. Είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει κανείς να βεβαιωθεί για το αν οι υφιστάμενες στρώσεις μόνωσης και οι παλιές μεμβράνες αναπνοής μπορούν να παραμείνουν. Σε πολλές περιπτώσεις, πρόκειται για μια εφικτή λύση τόσο σε επίπεδο περιβάλλοντος όσο και σε επίπεδο οικονομίας. Κάθε κυματοειδής επιφάνεια, φουσκάλες ή πτυχώσεις που υπάρχουν επί του συστήματος σφράγισης που δεν είναι πλέον λειτουργικό, θα πρέπει να αφαιρεθεί και να μπαλωθεί. Σε κάθε τέτοια εργασία ανακαίνισης, θα πρέπει να εισάγεται επιπλέον μόνωση με ΝΕΟΡΟR κάτω από το νέο σύστημα σφράγισης, ιδιαιτέρως εφόσον, κατά κανόνα, μια επιπλέον στρώση ΝΕΟΡΟR στο κατάλληλο πάχος μπορεί να τοποθετηθεί πάνω στην καθαρισμένη μεμβράνη χωρίς να υφίστανται προβλήματα συμμόρφωσης με κριτήρια που σχετίζονται με την ενέργεια. Η στρώση αντιστάθμισης της πίεσης των ατμών, το σύστημα σφράγισης της ταράτσας και η προστασία της επιφάνειας θα πρέπει να εγκαθίστανται στην κορυφή, όπως συμβαίνει σε νέες κατασκευές. Επίσης, η στέγη θα πρέπει να ασφαλίζεται ώστε να μην μπορεί να παρασυρθεί από ισχυρούς ανέμους.

Λεπτομέρεια της κορυφής και της υδροροής

Λεπτομέρεια της κορυφής και της υδροροής

Στην περίπτωση ταρατσών με πίσσα λιγότερη του 2%, συστήνεται η επιπρόσθετη θερμομόνωση να έχει επικλινή διάταξη στοιχείων ΝΕΟΡΟR προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή αποστράγγιση των υδάτων.